Dunbar-nummer

Dunbar nummer - sätter vetenskap på min känsla av optimal organisationsstorlek: 150 personer!

Guillous definition av sossar

Produktionsmedlen ägs av folket, inget privat bankmonopol, kontinuerliga demokratiska val och skydd av medborgerliga och politiska rättigheter = sosse?

Three Body Problem

I en klassik ram, men med mycket originella idéer, lämnade Three Body Problem mig med en episk känsla i kroppen.