Dunbar-nummer

Dunbar nummer - sätter vetenskap på min känsla av optimal organisationsstorlek: 150 personer!

För några år sedan arbetade jag som konsult (konsultbolaget bestod av cirka 100 personer) på en statlig myndighet (cirka 1000 personer). Innan dess hade jag arbetat i ett privatbolag (cirka 200 personer). Upplevelsen att på så kort tid verka i de här tre organisationerna blev oerhört kontrastrik och jag slogs av hur mycket effektivare det kändes att jobba tillsammans med 100-150 andra människor snarare än något större. Jag gillar att jag nu förstår att min känsla nu kan vidimeras av vetenskap. I Bartleby - The number of the best förklaras det just att 150 är det ungefärlig måttet på hur många relationer en människa kvalitativt kan upprätthålla. Det är också anledningen till att militärmakter genom historien har hållit sig till just den mängden för gruppaktiviteter.