Guillous definition av sossar

Produktionsmedlen ägs av folket, inget privat bankmonopol, kontinuerliga demokratiska val och skydd av medborgerliga och politiska rättigheter = sosse?

Den andra dödssynden av Jan Guillou är den senaste boken i Guillous serie om 1900-talet. Drivet och flyhänt skrivet som vanligt.

En minnesvärd passage handlar om en diskussion om vad som konstituerar en socialdemokrat, eller en “sosse”. Sätter det fingret på Jan Guillou själv? Oklart, men det sätter fingret på sekteristisk vänster. Vad är egentligen skillnaden mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna givet den här definitionen?

När hon retsamt kallade honom för gedigen socialdemokrat, så 68:a han var, och han indignerat värjde sig satte hon honom enkelt schack matt i några få drag:

Alltså, han var socialist?

Ja.

De viktigaste produktionsmedlen skulle ägas av folket och inte av det privata kapitalet? Och det privata kapitalet fick absolut inte ha monopol på bankväsendet?

Ja, på första frågan. Nej, på andra.

Och den politiska makten skulle erövras i allmänna demokratiska val?

Ja.

Och om man förlorade nästa val måste man lämna ifrån sig makten?

Ja.

Följaktligen skulle andra politiska partier fortfarande vara tillåtna och yttrande-, tryck- och föreningsfriheten bevaras intakt?

Ja.

Då så, saken klar. Alltså var han sosse och det var väl inge att skämmas för?