Kinesisk AI till Västerbotten

Den svenska glesbygden får ta och kopiera kinesiska idéer

En ämne som jag återkommer till då och då, efter att för några år sedan ha läst om att Dorotea förbättrat sin ekonomi tack vare ett företag som sålda kundtjänst-service, men som i sin tur lyckades på grund av internet. Då det inte ett ovanligt politiskt ämne, hur kommuner i de glesare delarna av Sverige ska kunna överleva framöver, så behövs det fler idéer likt vad som fungerade i Dorotea. Något som var intressant var därför att läsa om vad som händer i Kina vad det gäller AI i China’s success at AI has relied on good data. Där finns ett bolag med anställda som konstant är redo att klassificera data. Något som gör att när AI-modeller som redan körs och svarar på frågor kan lämna över till en människa för de tillfällena när modellen inte räcker till. Och tack vare att det är så pass många människor som är redo så blir svaret tillbaka ändå färdigt fort. I förlängningen innebär kravet på ett så snabbt svar att även om Kina har ett försprång inom AI så kommer det inte i alla situationer gå att vänta på att data som skickas över globen ska hinna ta sig hela vägen dit och hem igen. Dessutom så kommer det sannolikt över lång tid framöver behövas människor som kan hantera en lokal kontext som skiljer sig från en global och som är det som AI-modellen är tränad på.