Kreativa datorer

Good artists copy; great artists steal.

Att vara kreativ för mig handlar inte enbart om vara 100% originell. Jag känner att kreativiteten kommer med själva skapandeprocessen, även om mitt kreativ värv inte skapar något unikt eller nytt. Processen kan alltså likställas med ett kreativt uttryck. Men det håller inte artikeln Don’t fear the Writernator med om och menar istället att datorer inte kan vara kreativa. För mig är det en alldeles för snäv syn. Med tanke på att till exempel forskare genom alla år bygger på varandras verk så är imitationen, refererandet, kontrasterandet också en form av kreativitet. Och det är just en sån typ av kreativitet som imiterande AI gör. Det som modeller, likt den som tas fram av OpenAI, som i kortare textstycken helt kan efterleva en viss sorts skrivande människa genom imitation. På samma som sätt som mängder av kreativa människor, allt ifrån Picasso, till T. S. Eliot, till Steve Jobs och till William Faulkner sägs ha ordat “Good artists copy; great artists steal”.

Den andra aspekten av kreativitet som artikeln tar upp handlar om nyskapande och även här menar jag att det möjligen också är något som skulle kunna utföras av datorer, särskilt den typen av algoritmer som använder uttömmande sökningar av hela beräkningsgrymden. Det vill säga, försöker med alla möjliga alternativ för beräkna vilken som är bäst. Visserligen mer applicerbart på saker som spel. Även för kortare texter, för visst gör kreativa författare på liknande sätt, när de prövar sig fram bland ord och meningar och känner sig fram till den bästa formuleringen? Passar de inte perfekt så prövas något annat. Mycket likt hur en maskinlärande algoritm fungerar. Men för att återgå till spelvärlden så kan vi inkludera den förundrade känsla som gick igenom schackvärlden när stormästaren Kasparov lurades att tro att datorn hade kommit på något som han inte själv gjorde (trots att det var en bugg) och hur mästare i det uråldriga kinesiska spelet go lär sig helt nya saker av datorerna. Nyskapande kreativa datorer som redan nu faktisk är en del av vår samtid.