Rysslands räddning

Det anarkistiska Sibirien - Rysslands räddning?

Kommer Rysslands räddning från öst eller är det en ny form av den fantasi västerländska intellektuella om att Ryssland ska bli ett ”vanligt” land? Det senare har jag förgäves sökt efter en källa på. Jag minns så väl att jag för några år sedan läste om att det har blivit en återkommande trop om att Ryssland egentligen är ett vanligt land och kommer bli som resten av väst någon gång. Givet att det nu är sagt av någon annan än mig så repeterades det i alla fall av Economist i sin julutgåva för 2019. Den här gången dock som något som liberala tänkare och aktivister i Sibirien ser framför sig och att det på något ska göras genom anarkistisk ideologi och reformanda. Tydligen var det just i Sibirien som, den som var först ut med anarko-kommunism, filosofen Peter Kropotkin insåg problemet med staten och där han blev anarkist.

I övrigt ger dock tidningen en mycket intressant inblick i vad Sibirien är och har varit. Dess kolonialhistoria och utmanande geografi liknar i mångt och mycket delar av centrala USA och har resulterat i en liknande typ av personlighet hos de som bor där. De sägs dela en robust självtillit och ett djävlaranamma i att sköta saker på egen hand.